یافتن محصولات و سرویس ها

CPU
RAM
HDD
Чистая полоса
AntiDDOS
Трафик
Установка сервера
XEON E3-1230 (4core) 2HDD
قیمت ماهیانه - 5000.00RUB + 3000.00RUB هزینه تنظیم
Xeon E3-1230
4-16 ECC RAM
500-1000GB SATA
5-200 Mbit
PRO
unlimited (>300TB)
до 5 суток.XEON E3-1270V6 (4core) 4HDD
قیمت ماهیانه - 12500.00RUB + 5000.00RUB هزینه تنظیم
Xeon E3-1270V6
16-64 ECC RAM
1000-8000GB SATA
10-1000 Mbit
PRO
unlimited (>300TB)
до 5 суток.XEON E5-1650V4 (6core) 4HDD
قیمت ماهیانه - 16000.00RUB + 5000.00RUB هزینه تنظیم
Xeon E5-1650V4
16-64 ECC RAM
1000-8000GB SATA
5-1000 Mbit
PRO
unlimited (>300TB)
до 5 суток.DUAL CPU: xeon E5640 (8 core/16 HT), 4HDD
قیمت ماهیانه - 7000.00RUB + 3000.00RUB هزینه تنظیم
Xeon 5640x2
48-96 ECC RAM
500-2000GB SATA
5-1000 Mbit
PRO
unlimited (>300TB)
до 5 суток.DUAL CPU: xeon X5687 (8 core/16 HT), 4HDD
قیمت ماهیانه - 10000.00RUB + 3000.00RUB هزینه تنظیم
Xeon 5687x2(3.6GHz)
48-96 ECC RAM
500-2000GB SATA
5-1000 Mbit
PRO
unlimited (>300TB)
до 5 суток.DUAL CPU: xeon X5670 (12 core/24 HT), 4HDD
قیمت ماهیانه - 13000.00RUB + 3000.00RUB هزینه تنظیم
Xeon 5670x2
48-96 ECC RAM
500-2000GB SATA
5-1000 Mbit
PRO
unlimited (>300TB)
до 10 суток.DUAL CPU: E5-2660V2 2.2Ghz (20 core/40 HT), 4HDD
قیمت ماهیانه - 22000.00RUB + 3000.00RUB هزینه تنظیم
Xeon E5-2660 v2 x2
64-192 ECC RAM
1000-2000GB SATA
5-1000 Mbit
PRO
unlimited (>300TB)
до 7 суток.DUAL CPU: E5-2667V2 3.33Ghz(16 core/32 HT), 4HDD
قیمت ماهیانه - 29000.00RUB + 6000.00RUB هزینه تنظیم
Xeon E5-2667 v2 x2
64-192 ECC RAM
1000-2000GB SATA
5-1000 Mbit
PRO
unlimited (>300TB)
до 15 суток.предзаказDUAL CPU: E5-2680V2 2.8Ghz(20 core/40 HT), 4HDD
قیمت ماهیانه - 26000.00RUB + 6000.00RUB هزینه تنظیم
Xeon E5-2680 v2 x2
64-192 ECC RAM
1000-2000GB SATA
5-1000 Mbit
PRO
unlimited (>300TB)
до 7 суток.DUAL CPU: E5-2680v4 (28 core/56 HT), 8HDD
قیمت ماهیانه - 31000.00RUB + 6000.00RUB هزینه تنظیم
Xeon E5-2680 v4 x2
32-512 ECC RAM
1000-2000GB SATA
5-1000 Mbit
PRO
unlimited (>300TB)
до 7 суток.Huawei OceanStor S2300
قیمت ماهیانه - 10000.00RUB
СХД 24х SATA/SAS
2 x 6Gb SAS 4-lane connection

до 24 hot-plug 3.5" LFF SATA/SAS HDD
Powered by WHMCompleteSolution